Vanliga problem med Ford 1.6 EcoBoost-motorn

Ford EcoBoost-motorfamiljen introducerades för första gången 2010 med 1.6L EcoBoost-motorn som ger mellan 148 och 197 hk. Den här motorn finns i många Volvo- och Ford-modeller och är en av de mest spridda Ford EcoBoost-motorerna någonsin. Med tanke på att 1,6L EcoBoost har funnits i 12 år kan vi bedöma dess tillförlitlighet ordentligt.

Kort sagt är 1,6L EcoBoost en ganska pålitlig motor som kan hålla ganska länge. Ford har gjort en del justeringar av den under åren för att göra den mer i linje med bilindustrins nuvarande era. Ford introducerade också 1.5L EcoBoost några år senare som var löst baserad på 1.6L vilket också innebär att den delar vissa tillförlitlighetsegenskaper med 1.6L-motorn.

När det gäller vanliga problem med Ford 1.5 EcoBoost-motorn måste vi nämna problem med tandremmen, problem med kylsystemet, problem med kolbildning samt problem med tändstift och tändspolar. 1.6L EcoBoost är en motor med direktinsprutning vilket innebär att en del av dessa problem är direkt förknippade med detta.

På det hela taget är 1,6L EcoBoost en riktigt bra motor och den bör tjäna dig väl under många år framöver. Tidigare 1,6L-enheter var mycket mer problematiska, men Ford har lyckats lösa de flesta problem fram till nu. Ingen motor är dock perfekt, och vi ska berätta vad som är fel med 1.6L EcoBoost i den här artikeln.

Ford 1.6L EcoBoost – Problem med tandremmen

1,6L EcoBoost har inga problem med tandremmen i sig, utan problemet här är hur motorn är konstruerad. Det finns en viss överlappning i hur ventilerna och kolvarna rör sig vilket kan bli ett stort problem om remmen går sönder. Om remmen verkligen går sönder kommer det att leda till att kolvarna och ventilerna kommer i kontakt med varandra och det kan lätt leda till allvarliga motorskador.

  Är Ford Fusion en bra bil?

För att undvika detta måste du byta ut tandremmen vart 10:e år eller 150 000 miles. Detta är ett ganska långt bytesintervall vilket innebär att Ford verkligen är säker på sin tandremskonstruktion. Hur som helst måste du inspektera tandremmen då och då eftersom alla 1,6L-enheter inte är perfekt byggda. Nyckeln här är att märka problem med tandremmen tillräckligt tidigt så att du kan undvika eventuella problem längre fram.

Ford 1.6L EcoBoost – Problem med kylsystemet

Det värsta problemet som kan drabba 1,6L EcoBoost är det som har med kylsystemet att göra. Det här problemet har till och med orsakat en massa återkallelser, servicebulletiner och till och med en grupptalan mot Ford. Det verkar som om problemet beror på att cylinderhuvudet har spruckit och att kylvätskan kan flyta ut och senare orsaka mycket låga kylvätskenivåer.

Detta kan orsaka korrosion, motorfel eller till och med fullständigt motorhaveri, vilket verkligen är något att oroa sig för. Ford uppdaterade 1,6L-motorn under dess livslängd och bytte ut en rad delar för att förhindra att detta inträffar. Vi är dock inte 100 % om detta problem är helt löst eftersom stämningar fortfarande fortsätter att komma.

Ford 1.6L EcoBoost – Kolbildning

Motorer med direktinsprutning har några betydande fördelar, t.ex. ett mer exakt system för bränsletillförsel som gynnar bättre bränsleeffektivitet och mer kraft. Detta gör det också möjligt för biltillverkaren att göra en mindre och lättare motor och ytterligare förbättra bilens dynamik och effektivitet. Direktinsprutningsmotorer är också bra för miljön eftersom mindre bränsle går till spillo.

  Är Ford EcoSport en bra bil?

Denna konstruktion har dock också några nackdelar, eftersom motorer med direktinsprutning tenderar att orsaka att kolavlagringar byggs upp på ventilerna och begränsar luftflödet som går in i motorn. Detta kommer sannolikt inte att orsaka allvarliga motorproblem, men det kommer att sänka din totala effekt. För att klara av detta bör du se till att betala några hundra dollar för en rengöringsteknik med valnötsstrålning av motorn.

Ford 1.6L EcoBoost – Problem med tändstift och tändspole

Alla gasmotorer kräver underhåll av tändstift och tändspole vilket innebär att detta inte nödvändigtvis är ett problem. Men eftersom 1,6L EcoBoost är både en turboladdad och en motor med direktinsprutning utsätts både tändstift och tändspolar för större påfrestningar jämfört med icke-turboladdade motorer med indirekt insprutning.

Förbränningsprocessen kräver en starkare gnista och gör därför att dessa två viktiga komponenter slits snabbare. Ford säger att du måste byta ut dessa ungefär var 90 000:e mil eller så, men många ägare klagade på att de bytte ut dem redan efter 50 000:e mil.

FAQ avsnitt

Hur länge kan Ford EcoBoost 1.6L-motorn hålla?

Tidigare Ford 1.6 EcoBoost-motorer är inte lika tillförlitliga som senare enheter, vilket innebär att dessa troligen kommer att hålla någonstans mellan 100 000 och 200 000 mil i bästa fall utan att behöva någon större översyn. Senare enheter har uppgraderade system som skyddar motorn från många problem från tidigare produktionsmodeller och därmed kan dessa hålla längre.

  Vanliga problem med Ford Ecosport

Allt beror på hur väl du tar hand om motorn och om du missbrukar den eller inte. Om du är försiktig och servar bilen ordentligt och regelbundet bör du vara mer problemfri under riktigt lång tid.

Kan jag trimma Ford 1.6L EcoBoost-motorn?

Det verkar faktiskt som om det finns många som tunar 1,6L EcoBoost-motorn, ibland upp till 400 hk eller så. Detta måste göras på ett riktigt sofistikerat sätt eftersom sådana effektuttag kan allvarligt skada 1,6L-motorn.

Vissa säger att EcoBoost kan tåla upp till 25 PSI boost i standardutförande, allt över det kommer att kräva mer omfattande uppgraderingar som sannolikt kommer att kosta mycket pengar. Dessutom kommer växellådan också att behöva förstärkas för att klara av sådana vridmomentökningar.

Hur effektiv är Ford EcoBoost 1.6L-motorn?

Ford EcoBoost-motorer lovar upp till 30 % bättre utsläpp jämfört med äldre Ford-luftdrivna motorer med stor cylindervolym. Ford säger att 1,6L EcoBoost-motorn kan ge upp till 46 MPG, men tester i verkligheten har visat att den verkliga genomsnittliga MPG-nivån ligger någonstans mellan 35 MPG och 40 MPG kombinerat.

James May

James stora passion är bilar. Han har publicerat innehåll på Bil A2Z ända sedan webbplatsen lanserades våren 2021.

Recent Posts