Hur fungerar billeasing?

Det finns många olika sätt att skaffa en bil i dag. Man kan köpa den direkt genom att betala hela inköpspriset direkt, vilket är det enklaste sättet, men det är inte alltid det bästa tillvägagångssättet eftersom bilar tenderar att tappa i värde vilket innebär att det ekonomiskt sett kan vara en stor nackdel.

Du kan också välja leasing eller finansiering vilket inte innebär att du inte alltid får 100 % äganderätt till bilen, men det innebär också att du kanske kan undvika värdeminskningen lite bättre. Avtal som dessa kan också innehålla alla möjliga fördelar som förlängda garantier, billigare försäkringar och så vidare.

I den här artikeln kommer vi främst att fokusera på billeasing och varför du bör eller inte bör välja att leasa din bil. Billeasing innebär vanligtvis att du måste betala en viss summa pengar i förskott och även följa upp det med fasta månadsbetalningar under några år.

I slutet av ett leasingavtal måste du bestämma om du vill köpa bilen eller förlänga leasingavtalet. Du kan också välja att hoppa av helt och hållet och överväga andra tidigare nämnda sätt hur du kan få en ny bil.

Billeasing – den viktigaste informationen

En billeasing är i huvudsak ett juridiskt bindande avtal mellan en leasetagare (du själv) och leasegivaren (ett leasingföretag) där du förbinder dig att betala en viss summa pengar i förskott och per månad för att få tillgång till en bil, medan leasingföretaget förbinder sig att låna ut bilen till dig under den överenskomna perioden.

  Är självladdande hybrider bra?

Dina månadsbetalningar i ett leasingavtal beräknas oftast beroende på hur mycket pengar du betalar i förskott, räntorna och avskrivningsfaktorn som varje leasingobjekt har, vilket också inkluderar särskilda avgifter i samband med avtalet.

I själva avtalet ingår också leasingavtalets längd, eventuella avgifter för uppsägning av betalningar som bara blir aktuella om du vill avsluta leasingavtalet i förtid, eventuella kilometerbegränsningar, slitage, eventualiteter i samband med uteblivna betalningar och allt annat som följer med avtalet.

Sammantaget måste du vara medveten om att du inte äger fordonet eftersom billeasing är något av en glorifierad mer grundlig version av biluthyrning. Detta innebär att du i slutet av varje leasingavtal vanligtvis har ett par olika alternativ beroende på om du vill få full äganderätt till fordonet eller inte.

Fördelar med billeasing varför man bör välja att leasa en bil

Som tidigare nämnts är de två mest populära sätten hur man kan få tillgång till en bil att antingen köpa den eller gå via billeasing. Om man jämför billeasing med att köpa en bil genom ett lån är det ibland bättre att välja billeasing eftersom det i allmänhet medför en lägre månadsbetalning.

Dessutom tenderar billeasingavtal också att medföra en lägre handpenning i förväg jämfört med billån. Leasing gör det möjligt för dig att få tillgång till en helt ny bil även om du inte kan köpa den direkt, vilket innebär att du med leasing kan köra en ny bil vart tredje år eller så.

Billeasing kommer också med alla slags garantier som vanligtvis är bättre och mycket lättare att njuta av jämfört med att köpa ett fordon direkt. När du når slutet av ditt avtal behöver du inte oroa dig för att sälja fordonet eftersom bilen aldrig var din från början.

  Hur du gör din bil högre

Nackdelar med billeasing varför man bör undvika det

Om du är en person som tenderar att behålla en bil under lång tid är det bättre att bara köpa bilen eftersom det ekonomiskt sett är vettigare att göra det. Att leasa en helt ny bil innebär att du måste bära bördan av den helt nya bilens värdeminskning även om leasing sänker den lite grann.

Leasing kommer med olika avgifter och straffavgifter som inte existerar om du bara går vidare och köper bilen direkt. Allt detta innebär att leasing har potential att orsaka många huvudvärk eftersom du aldrig är alltför säker på vad du kan eller inte kan göra.

Billeasing har alla möjliga begränsningar som gör att ägarupplevelsen blir sämre i nästan alla avseenden. Om du vill komma ur ett leasingavtal i förtid måste du betala stora uppsägningsavgifter. Dessutom får du enligt många leasingavtal inte köra bilen utanför landet eller ens korsa mer än ett par angivna tusen mil per månad.

Allt som allt äger du inte fordonet eftersom du bara hyr det, och det är den främsta anledningen till att människor i allmänhet undviker leasing.

FAQ-avsnittet

Hur påverkar kreditvärdigheten billeasing?

Ett kreditbetyg påverkar ditt leasingavtal väsentligt eftersom det kan begränsa din tillgång till en viss typ av bil. Om du dessutom har dålig kreditvärdighet är det troligt att dina leasingavtal blir betydligt sämre jämfört med någon som tar på sig ett identiskt avtal men har en bättre kreditvärdighet.

  Vilka bilar är bra för överviktiga förare?

Detta innebär att det är nästan omöjligt att leasa avancerade helt nya bilar om din kreditvärdighet inte är överlägsen den som de flesta människor där ute har.

Vad är skillnaden mellan privatleasing och företagsleasing?

I huvudsak är dessa två avtal likadana, men de skiljer sig åt när det gäller månadsbetalningar och antalet bilar du vill leasa. Affärsleasingavtal är billigare eftersom du kan utnyttja vissa skatteförmåner.

Du kan använda bilar från företagsleasing för privat bruk, men det är detaljerna i varje avtal som skiljer dem åt, och dessa skiljer sig väsentligt från det ena fallet till det andra.

Vad är den främsta regeln när det gäller billeasing?

Den viktigaste aspekten när det gäller billeasing är att fastställa den bästa månadsbetalningen. Du kan göra detta helt enkelt genom att multiplicera bilens prislista med 1 %. Om bilen i fråga till exempel kostar 25 000 dollar måste du multiplicera 250 med 0,01, vilket innebär att månadsbetalningen blir 250 dollar.

1-procentsregeln vinner mer och mer mark på sistone, så se till att överväga den om du vill ha bästa möjliga erbjudanden.

James May

James stora passion är bilar. Han har publicerat innehåll på Bil A2Z ända sedan webbplatsen lanserades våren 2021.

Recent Posts